Omgaan met mantelzorg: 6 tips

19 februari 2018
 Categorieën: Kinderverzorging, Blog


Mantelzorg is een zware taak om op u te nemen. Niet zelden raken mantelzorgers overbelast. Om te voorkomen dat u hetzelfde overkomt, volgen 6 tips om goed om te gaan met uw taak als mantelzorger. Misschien is het voor u een goed idee om een bureau voor mantelzorg, zoals LeekerweideGroep, in te schakelen.

Tips voor mantelzorgers:

1. Probeer de ander te begrijpen

Het is ontzettend moeilijk om een geliefde door een ziekte in een heel andere persoon te zien transformeren. Probeer het ziektebeeld van degene die u verzorgt zoveel mogelijk te begrijpen en wat het voor hem of haar betekent om in de "rol" van zieke te zijn. Hierdoor bent u beter in staat vreemd gedrag te relativeren.

2. Wees niet te streng voor uzelf

Mantelzorgers hebben regelmatig het gevoel tekort te schieten. U kunt door een gebrek aan slaap bijvoorbeeld uw geduld verliezen of u vindt dat u uw geliefde niet de zorg kan bieden die hij of zij verdient. Probeer van fouten te leren en vergeet uzelf vooral niet te complimenteren met wat u wel goed doet. 

3. Schakel de hulp van anderen in 

Door bezorgdheid of een groot verantwoordelijkheidsgevoel kan u als mantelzorger denken dat u 24 uur per dag, 7 dagen in de week er vol tegenaan moet. Overbelasting ligt dan op de loer. Het is voor zowel uzelf als degene die u verzorgt van groot belang om af en toe tijd voor uzelf te nemen. Vraag mensen in uw omgeving om hulp, al is het maar om een paar boodschappen te doen. Ook zijn er verschillende (vrijwilligers)organisaties die zorgtaken van u kunnen overnemen. Als u naast de mantelzorg die u verleent een betaalde baan hebt: de meeste werkgevers zullen begrip tonen voor uw situatie en de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van verlofregelingen.

4. Vraag om advies

Er zijn verschillende organisaties en instanties die u kunnen adviseren over het organiseren van de mantelzorg, het ziektebeeld van uw geliefde of financiële regelingen waar u recht op hebt. Denk aan patiëntenorganisaties, het Wmo-loket van uw gemeente of de mantelzorglijn van uw zorgverzekeraar.

5. Zoek contact met lotgenoten 

U bent niet de enige in deze situatie. Contact met andere mantelzorgers kan u veel steun geven. U kunt praktische tips uitwisselen, frustraties uiten, maar ook met elkaar lachen om de vreemde situaties waar u soms in terecht komt. 

6. Erken deze fase in uw leven

Een periode waarin u intensief voor een ander moet zorgen, is weliswaar niet de leukste periode in uw leven, maar is er wel een deel van. Erken dit door foto's te maken, een dagboek bij te houden (schrijf het van u af!) en ervaringen met geliefden te delen.


Delen